O nama

O nama

PD „Gasop“ d.o.o. je osnovan 1991. godine i uspešno se bavi proizvodnjom i servisiranjem vatrogasnih vozila, vozila za pranje i polivanje ulica i čišćenje kanalizacije – komunalnih vozila, specijalnih vozila za pranje i dezinfekciju rezervoara za pijeću vodu i mobilnih vozila za servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata i opreme, prometom vatrogasne opreme i prometom sredstava za HTZ i ekološku zaštitu.

Ono što je bitno napomenuti jeste da osim nadgradnje na novim šasijama radimo i nadgradnju na polovnim i šasijama koje su u vlasništvu klijenta. Nadgradnja se radi u skladu sa dogovorom sa klijentom, odnosno prilagođava se klijentovim realnim potrebama, a naša kompanija obezbeđuje svu neophodnu dokumentaciju za vozilo, kako bi vozilo moglo da bude registrovano (Uverenje Agencije za bezbednost saobraćaja i tehnički pregled).

U okviru sopstvene proizvodnje naša kompanije je razvila i patentirala kod Zavoda za intelektualnu svojinu, prenosne uređaje TURBOVENT, DIMOVUK, PENOGENERATOR koji su namenjeni brzom izvlačenju dima, gasova i pare iz zatvorenih prostora i gašenje požara lakom penom.

Oblast primene:

– Vatrogastvo – Po EN normi 1846 – 6.1 svako vatrogasno vozilo mora da poseduje ovaj uređaj
– Hemijska i prehrambena industrija
– Elektroprivreda, komunalna preduzeća, preduzeća za održavanje puteva, vodovodi i druga preduzeća gde može doći do veće koncentracije opasnih supstanci

Proizvodnju vatrogasnih vozila vršimo u saradnji i po tehnologiji nemačke kompanije Ziegler, a na šasijama po izboru kupca.

Neki od klijenata sa kojima godinama uspešno sarađujemo su:

– Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za zaštitu i spasavanja, Republika Srbija
– HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, ex Železara Smederevo d.o.o
– JP Elektroprivreda Srbije:
– Termoelektrane i kopovi „Kostolac”
– Rudarski basen “Kolubara”
– Hidroelektrane Đerdap
– Termoelektrane Nikola Tesla
– Panonske Termoelektrane – Toplane
– Zijin- Bor
– JP Srbija Šume
– JKP Beogradske elektrane
– JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
– Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda
– NIS a.d. – Rafinerija nafte Pančevo
– NIS a.d. – Rafinerija nafte Novi Sad
– HIP – Petrohemija a.d., Pančevo
– HIP – Azotara, Pančevo
– Tigar Obezbeđenje d.o.o., Pirot
– Sektor za vanredne situacije
– Dijamant a.d., Zrenjanin
– Cooper Tire & Rubber Company d.o.o., Kruševac
– Tehničko remontni zavod Kragujevac
– Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d.
– MUP Republike Crne Gore
– Hemofarm a.d., Vršac
– Vatrogasne jedinice na području Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

U saradnji sa finskom kompanijom BRONTO SKYLIFT isporučili smo specijalno vatrogasno vozilo za Rafineriju nafte Pančevo, vatrogasnu platformu 54 m i vozilo sa hidrauličnom rukom od 20 metara, kao i tri platforme od 53 odnosno 42 metra za MUP RS.

Zastupnici smo brojnih firmi koje proizvode vatrogasnu i zaštitnu preventivnu opremu:

– ZIEGLER, Nemačka – Vatrogasne pumpe, profesionalna vatrogasna oprema, lična zaštitna oprema za vatrogasce

– AWG, Nemačka – Vatrogasna armatura

– PARSCH , Nemačka – Vatrogasna creva

– JUST LEITERN, Austrija- Vatrogasne letve

– FOMTEC, Švedska – Prah i penilo za gašenje požara

– BRONTO SKYLIFT, Finska – Hidraulične platforme za gašenje požara

Proizvodimo vatrogasna vozila u skladu sa svim važećim standardima, koristeći najkvalitetnije komponente i najsavremeniju tehnologiju. Osiguravamo kvalitetne servisne usluge i originalne rezervne delove 24 časa, 7 dana u nedelji tokom cele godine.

Poslujemo u skladu sa Sistemom kvaliteta ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

SRPS OHSAS 18001

SRPS ISO 9001

SRPS ISO 14001